samen architectuur bouwen

Algemene Voorwaarden DNR2011

Contracten tussen WnS Architecten en haar opdrachtgevers worden gebaseerd op algemene voorwaarden zoals vastgelegd in De Nieuwe Regeling (DNR). DNR is een gezamenlijk initiatief van de BNA (de branchevereniging van Nederlandse architecten) en NLingenieurs;

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering van WnS Architecten is afgestemd op de algemene voorwaarden in DNR;

Bekijk en download DNR hier als pdf